Algemene Voorwaarden Vivazz 

*Aanmelding:

Er is sprake van een definitieve aanmelding als het de aanbetaling door mij is ontvangen.

Voor de trainingen geldt een maximaal aantal deelnemers. Indien er meer inschrijvingen zijn dan de accommodatie toelaat, gaat de inschrijving op volgorde van aanmelding en betaling.
U ontvangt daarover schriftelijk (mail) bericht indien dit van toepassing mocht zijn.

*Bevestiging:

Na ontvangst van de aanbetaling zal ik uw deelname aan deze training schriftelijk (mail) bevestigen.

 

 *Betaling:

De hoofdsom bedraagt bij:

een  jaartraining 797 incl btw 
De aanbetaling bedraagt 197,- Euro en dient te worden voldaan bij inschrijving.
Bij online of ander training en of workshops gelden andere bedragen maar wel de zelfde regels. Inschrijfgeld kan nooit terug gevraagd worden.

De restsom dient uiterlijk 1 maand weken voor aanvang  te zijn betaald.  (Of anders overeengekomen.)

Voor het voldoen van de restsom ontvangt u een factuur.

 

*Annulering :

Bij annulering zal de aanbetaling niet worden gerestitutioneerd.
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de training zal de restsom worden gerestitutioneerd.
Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van een jaartraining of een  bent u het volledige bedrag verschuldigd. Ook als u anders betaald dient u de gehele som te betalen ook bij niet komen op dagen van de traint. 

Indien deze training geen doorgang vindt, zal ik u hierover ruim van tevoren berichten en het volledige bedrag restitutioneren.

De online cursussen die geen inschrijfgeld hebben, daar geld een administratieve kosten van 50 % van het besteden bedrag wat niet terug te vragen is.

Als je een dag in de jaartraining mist, krijg je daar geen vergoeding voor. 

 

 

De weekeinden of weken geld hetzelfde als de jaartrainingen ook als er een andere prijs is de aanbetaling zal niet worden terug gestort. 

*Aansprakelijkheid:

Iedere deelnemer aan elke training live of online  dient zelf zorg te dragen voor een ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering. 

Ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade door ziekte en / of anderszins geleden schade.

*Annuleringsvoorwaarden mbt Corona

Ik behoud het recht om deze aan te passen aan de steeds wisselende regels en richtlijnen van het RIVM.