Emma Hardinge Britten

Om spiritualisme te begrijpen, kunnen we het best teruggaan in de tijd en kijken naar de pioniers die ons voor zijn gegaan en zelfs paden voor ons hebben geplaveid. In dit blog ga ik terug naar 1823 waar in Engeland onze “trensetter”, Emma Hardinge Britten geboren werd. Ze was een belangrijke grondlegger van het vroege spiritualisme. Ze was een gepassioneerd spreker en geweldige schrijfster over het mediumschap wat ik zo liefheb. Ze sprak over mediumschap maar ook over de hele spirituele stroming.
En laten we vooral niet vergeten te noemen dat ze ook een geweldig medium was.  

Ze publiceerde meerdere nog steeds veel genoemde boeken, onder andere

“Modern American Spiritualisme, Nineteenth Century Miracles deze twee zijn super specifieke verhalen van de vroege geschiedenis van het moderne spiritualisme.

Spiritualisme vertelt eigenlijk voor het eerst luid en duidelijk dat mensen in de eerste plaats spirit en ziel zijn. Het lichaam is een solide materie, een ruimte pak als het ware, waarin de ziel huist en een individu wordt.
Zodra het lichaam, het ruimtepak sterft, gaat de ziel verder.

Communicatie met de spirituele wereld is een belangrijk, heel belangrijk onderdeel van het spiritualisme.
Spiritualisten zijn niet tevreden om alleen op geloven van een spirituele wereld te vertrouwen, zoals veel andere religies. Maar ook het bewijzen van het bestaan van deze wereld. Het doel van het medium in deze is om het bestaan ​​van deze spirituelewereld aan te tonen door contact te maken met overledenen die het aardse rijk hebben verlaten.

Dit betekent niet dat je werkt met een zekere rest energie of zomaar een intelligentie, nee het betekent dat je een persoon identificeert die is overleden, genoeg bewijzen levert om die persoon ook echt te omschrijven en echt heel even terug in herinnering te brengen.

Mediumschap is niet per se een religie dat kan en mag wel dat heet dan dus spiritualisme. Mediumschap is dus een onderdeel van dit geloof, van deze wetenschap van deze filosofie.

We komen samen in spirituele kerken om dit te demonstreren, te laten zien dat de dood niet bestaat.

Dat is in groot tegenstelling tot het blinde geloof hoe we dat meestal zien in kerken.

Het is waarschijnlijk wel in harmonie met sommige religies en zelfs met de regels van de wetenschap, maar functioneert volledig zelfstandig daarvan.

Terug te komen op Emma die dus een ware grondlegger is in deze stroming het spiritualisme en weet je waarom? Ze ontving via haar trance mediumschap de principes die we nu nog steeds gebruiken in het spiritualisme. Ze ontving deze principes van Robert Owen die zelf een grote grondlegger en nastreven was het spiritualisme.

De verkregen principes zijn in de jaren met de tijd mee gegaan en verwoord zodat wij ze ook nog begrijpen.

Hier vind je de originele en de aanvulling op deze principes.

En hier de 7 principes zoals we ze nu kennen.

1) God als vader.

2) Het bondgenootschap tussen mensen

3) Het contact met de spirituele wereld en de hulp van Engelen

4) Het voortbestaan van de menselijke Ziel

5) Persoonlijke verantwoordelijkheid

6) Compensatie en rekenschap in het hiernamaals voor alle goede en slechte daden op Aarde begaan

7) Eeuwige vooruitgang open voor iedere menselijke Ziel

Sinds mensenheugenis krijgen we al “regels” door om naar te leven.
Denk aan de 10 geboden van Mozes. De regels in het jodendom. De 10 woorden in het orthodoxe geloof. De Sharia in de Koran.

De principes van Swedenborg over de natuur en God en dus ook de principes via Emma Hardinge Britten.
En dan noem ik enkel de voor mij meest bekende.
De stroming waar men zich in bevind maakt de manier waarop de regels/principes worden vertolkt en nageleefd. In het geloof zijn het Regels die men moet volgen in het spiritualisme zijn het principes waar naar je kunt leven. Maar afwijkende van de principes in het spiritualisme is dat we praten over persoonlijke verantwoordelijk zijn en dat we zeggen dat evolutie van de ziel open is voor iedereen. Ongeacht welk geloof.

Terug te komen op Emma. Wat een power house dat ze in haar tijd als vrouw dit durfde te brengen te verkondigen. Laten we buiten het feit dat ze een geweldig mediums was ook haar feminisme bejubelen. 

Tot de volgende pionier.

Rosita x

0 reacties